Larramendi, Azkoitiko Sermoia

From MLV

Testu historikoen edukiak errepresentatzeko eta anotazioez aberasteko lan-fluxua eta datu-eredua garatzeko asmotan, Larramendiren Azkoitiko Sermoia hartu dugu adibide. Wikitekan (euskarazko Wikisourcen), eskuizkribua eta transkribapena ditugu, eta hemen, MLV Wikibase honetan, transkribaketaren tokenak (hau da, hitzak eta interpuntzio ikurrak segmentu banatan jasotzen duen zatiketa, modu bertikalean errepresentatu daitekeena, aspalditik usadioa den legez (ikus, adibidez, CONLL formatua). Galdeketak bistarazten duen taularen atzetik, Datu Lotuak daude, hau da, hirukote semantikoak. Corpus datuak Datu Lotu gisan jasotzeko proposatzen dugun eredu honetan, Linguistik Linked Data arloko azkenengo proposamenak hartzen ditugu aintzat (ikus Stanković, Chiarcos et al. 2023).

With the aim of proposing a workflow and data model for the representation of historical text content and annotations, we use Larramendi's Azkoitiko Sermoia as showcase. On Basque Wikisource, we store the manuscript faximile and its transcription, and here, on MLV Wikibase, the text tokens (i.e., words and interpunction signs as vertical text, like it is usual (see e.g. CONLL format). Behind the table visualized in the sparql query interface, there are Linked Data, that is, semantic triples. In this model we propose for representing corpus data, we follow recent proposals made in the domain of Linguistic Linked Open Data (see Stanković, Chiarcos et al. 2023).

SPARQL

Token

Erabili galdeketa hau Azkoitiko Sermoiaren tokenak eta anotazioak ikusteko. Use this query for seeing tokens and their annotations.

PREFIX mwb: <https://monumenta.wikibase.cloud/entity/>
PREFIX mdp: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/direct/>
PREFIX mp: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/>
PREFIX mps: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/statement/>
PREFIX mpq: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/qualifier/>
PREFIX mpr: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/reference/>
PREFIX mno: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/novalue/>

#title: Galdetzen du tokenak non dauden wikisourcen, eta zer lema-formei eta wikidatako zer entitateri lotuta dauden

select ?token ?token_zbk ?token_forma ?mlv_lexema (iri(concat('http://www.wikidata.org/entity/',?wikidata_sense_id)) as ?wikidata_sense)
?wd_pos_label
(iri(concat('https://eu.wikisource.org/wiki/',?wikisource)) as ?wikisource_paragraph) 
 ?lemma ?sense ?forma (group_concat(?morph_label;SEPARATOR="-") as ?morph_labels) ?pos_label
(iri(concat('http://www.wikidata.org/entity/',?wd_erref)) as ?wd_ent_erref) 
(concat(?wd_erref_label," (",?class_label,")") as ?wd_erref_info)
  
where {
 ?token mdp:P5 mwb:Q15 ;
    mdp:P148 ?token_zbk ;
    mdp:P147 ?token_forma ;
    mdp:P177 ?wikisource ;
 optional { ?token mp:P7 ?lemmanode . ?lemmanode mps:P7 ?mlv_lexema. ?mlv_lexema wikibase:lemma ?lemma .
      optional {?mlv_lexema mdp:P1 ?wd_qid .}
      optional {?lemmanode mpq:P155 ?sense_id. ?sense_id skos:definition ?sense; mp:P1 [mps:P1 ?wikidata_sense_id; mpq:P153 ?wd_pos]. ?wd_pos rdfs:label ?wd_pos_label. filter(lang(?wd_pos_label) = "eu")}
      optional {?lemmanode mpq:P156 ?form_id. ?form_id ontolex:representation ?forma .
      optional {?form_id mdp:P172 ?morph. ?morph rdfs:label ?morph_label. filter(lang(?morph_label) = "eu")}
      optional {?form_id mdp:P173 ?pos. ?pos rdfs:label ?pos_label. filter(lang(?pos_label) = "eu")}     
           }
      }
 optional { ?token mdp:P178 ?wd_erref .
      bind(iri(concat(str(wd:),?wd_erref)) as ?item)
      SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
      select ?item ?wd_erref_label (sample(?class_l) as ?class_label)
      where {?item rdfs:label ?wd_erref_label. filter(lang(?wd_erref_label) = "eu")
         ?item wdt:P31/rdfs:label|wdt:P279/rdfs:label ?class_l. filter(lang(?class_l) = "eu")}
        group by ?item ?wd_erref_label ?class_label  
        }     
      }
} group by ?token ?token_zbk ?token_forma ?mlv_lexema ?wikidata_sense_id ?wd_pos_label ?wikisource ?lemma ?sense ?forma ?morph_labels ?pos_label ?wd_erref ?wd_erref_label ?class_label
order by xsd:integer(?token_zbk)

Try it!


Span

Erabili galdeketa hau Azkoitiko Sermoiaren spanak (anotazioa partekatzen duten token-multzoak) ikusteko. Use this query for seeing token spans and their annotations.

PREFIX mwb: <https://monumenta.wikibase.cloud/entity/>
PREFIX mdp: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/direct/>
PREFIX mp: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/>
PREFIX mps: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/statement/>
PREFIX mpq: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/qualifier/>
PREFIX mpr: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/reference/>
PREFIX mno: <https://monumenta.wikibase.cloud/prop/novalue/>

#title: Spanak zerrendatzen ditu, zer token hartzen dituzten barne, eta zer anotazio duten

select 
?span 
(group_concat(strafter(str(?token),str(mwb:))) as ?span_tokenak)
?span_label
(group_concat(?num_forma) as ?span_formak) 
(iri(concat('https://eu.wikisource.org/wiki/',sample(?wikisource))) as ?wikisource_paragraph)
(iri(concat('http://www.wikidata.org/entity/',?wd_erref)) as ?wd_ent_erref) 
(concat(?wd_erref_label," (",?class_label,")") as ?wd_erref_info)
?phil_anot

where {
?span mdp:P5 mwb:Q20; 
    mp:P30 [mps:P30 ?token; mpq:P32 ?ord];
    rdfs:label ?span_label. filter(lang(?span_label) = "eu")
 ?token mdp:P147 ?token_forma . bind (concat(?ord,":",?token_forma) as ?num_forma) 
 ?token mdp:P177 ?wikisource .
 optional{?span mdp:P178 ?wd_erref .
      bind(iri(concat(str(wd:),?wd_erref)) as ?item)
      SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
      select ?item ?wd_erref_label (sample(?class_l) as ?class_label)
      where {?item rdfs:label ?wd_erref_label. filter(lang(?wd_erref_label) = "eu")
         ?item wdt:P31/rdfs:label ?class_l. filter(lang(?class_l) = "eu")}
        group by ?item ?wd_erref_label ?class_label  
        }     
      }
 optional{?span mp:P180 ?philst . ?philst mps:P180 ?phil_anot .
     }

   
 } group by ?span ?span_tokenak ?span_label ?span_formak ?wd_erref ?wd_erref_label ?class_label ?phil_anot

Try it!