Main Page

Monumenta Linguae Vasconum (MLV) Wikibase

Ongi etorri MLV Wikibasera. Datu-base honetan, euskarazko datu lexikalak lotzeko esperimentuak egiten ditugu, literatura corpuseko edukiak eta hiztegietako sarrerak elkarrekin eta Wikidatarekin lotzea da asmoa.

Welcome to MLV Wikibase. On this Wikibase instance, we are performing experiments with Basque lexical data, aiming at linking literature corpus tokens to dictionary entries, dictionary senses and forms, and to Wikidata. Monumenta Linguae Vasconum (MLV) is a long-term research project at EHU Faculty of Arts (Basque Philology).

SPARQL

MLV Wikibase datu eredua (data model)

  • Propietate guztiak (all properties): Galdeketa.
  • Ontologia-klase bakoitzeko instantzien kopuruak eta adibideak (ontology classes, instance counts, and examples): Galdeketa.
  • Ontologiarako erreserbatutako entitateak (items reserved for backbone ontology, Q1-Q200): Galdeketa.
  • MORFEUS ezaugarri morfologikoak (Basque morphological analyzer categories): Galdeketa.

Datu-basearen edukiak (What's in this database?)

  • Item Bibliografiko guztiak (all bibliographical items): Galdeketa.
  • Euskara Batuko hiztegi-lemen agerpenak corpus historikoan (standard Basque dictionary lemmata and attestations in the Historical Corpus): Galdeketa.
  • Egile-literalak errekontziliatu gabe dituzten item bibliografikoak (bibliographical items with unreconciled creator literals): Galdeketa.
  • Egileak (errekontziliatuak) eta argitalpenen kopuruak (reconciled creators and publication counts): Galdeketa.
  • Adierazpen literalak, Wikidata entitateekin lotu direnak (literal statement values aligned to Wikidata items): Galdeketa.

Larramendiren euskarazko testuak: esperimentuak (Larramendi's Basque texts: experiments)